Restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen har i mere end 25 år forestået istandsættelses- og restaureringsarbejder ved en lang række fredede og bevaringsværdige bygninger på land og i by.

Sagerne har spændt fra de ældre bygninger til de nyere fra første halvdel af 1900-årene. I alle sager er en velfunderet arkitekturhistorisk indsigt et vigtigt redskab i forarbejdet og ved stillingtagen til de nødvendige indgreb.

I sagslisten er alle bygningstyper repræsenteret: det store, komplekse herregårdsanlæg, større gårde, købmandsgårde, apoteker samt større eller mindre borgerhuse. Landhuse og landbrugets byggeri er et særligt område, hvor arkitektfirmaets indehaver besidder stor viden og erfaring, blandt andet fra stillingen som museumsinspektør på Nationalmuseets Frilandsmuseum.

Udover stabiliserings- og istandsættelsesarbejder af de primære konstruktionsdele har Tegnestuen løst opgaver ved inventardele, som snedkerdetaljer (paneler, døre, vinduer), stuk, tapeter og malerarbejde med specielle teknikker.

Mange sager har omfattet ændringer og tilføjelser, der er disponeret funktionelt og hensigtsmæssigt; men altid med den største respekt og indleven i bygningens oprindelige karakter.


Nørregade 31, Køge
Stege Apotek
Radsted Præstegård
Kompagnihuset, Næstved
Gl. Øbjerggaard, Køng
Spindeskolen, Køng

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen

Algade 59

4760 Vordingborg

Danmark