Om Arkitektfirmaet Arp & Nielsen

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen, der blev etableret i 1990, arbejder med et bredt spektrum af opgavetyper og altid med udgangspunkt i opgavens individuelle særkende og forhold til omgivelserne - forstået som tid, sted og rum.

Et speciale er arbejdet med historiske bygninger, herunder kirker og kirkelige bygninger samt fredede og bevaringsværdige bygningsanlæg. På baggrund af stor baggrundsviden og gennem de stadige opgaver af denne art har Tegnestuen oparbejdet en betydelig fond af viden om historisk bygningsteknologi og forståelse af de skiftende tiders arkitekturudtryk.

Ved nybyggeri ses samspillet mellem nyt og eksisterende ikke som snærende bånd og bindinger - men som inspiration for nyfortolkning af de arkitektoniske udtryksformer.


Tegnestuen fungerer som konsulent i løbende opgaver for Slots- og Kulturstyrelsen hvad angår fredede bygninger og for Nationalmuseet hvad angår pleje og tilsyn ved jordfaste fortidsminder (ruinpleje). Endvidere har Tegnestuen forestået udarbejdelse af adskillige kommuneatlas. Arkitektfirmaets indehaver er bygningskonsulent for Kirkeministeriet og bygningskyndig ved provstesyn.


Arkitektfirmaet Arp & Nielsen

Algade 59

4760 Vordingborg

Danmark