Nybygning og ombygning

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen har siden etableringen i slutningen af 1980erne forestået en lang række nybygnings- og ombygningsarbejder. Det har især drejet sig om opgaver med relation til eksisterende bebyggelse og i et tæt samspil til omgivelserne.

Tegnestuen arbejder i et enkelt og nutidigt formsprog, der opnås ved brug af et minimum af bestanddele og elementer. I hvert enkelt tilfælde tages der individuel stilling til opgaven og dens særlige forudsætninger i forhold til sted, rum og situation, hvorfor alle Tegnestuens opgaver får en egen udformning og et selvstændigt udtryk.

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen har igennem mange år oparbejdet et solidt erfaringsgrundlag ved styring af komplicerede byggesager. Det gælder hele forløbet fra den første idéskitse til afleveringen af det færdige byggeri - herunder økonomistyring og koordinering af samarbejdet mellem myndigheder, entreprenører, rådgivere og bygherre.


Søndergaarden, altaner
Stege Kirkegårdskontor
Vejlø Sognegård
Nyråd Præstegård
Nyråd Præstegård - indretning af konfirmandlokale

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen

Algade 59

4760 Vordingborg

Danmark