Kirkerestaurering

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen har i mere end 25 år stået for istandsættelses- og restaureringsarbejder ved talrige kirker, hovedsageligt ved vore middelalderkirker; men også ved nyere tids kirkebygninger har Tegnestuen medvirket.

Udover stabiliserings- og istandsættelsesarbejder, der kræver dybtgående kendskab til historisk bygningsteknologi, har Tegnestuen arbejdet med inventardele, nye alterpartier, stoleværker, orgler og klokkeanlæg. Herudover har Tegnestuen løst opgaver med både nyopførelse og restaurering af kapeller, graverbygninger, præstegårde og sognegårde.

Den solide erfaring med de ofte komplicerede arbejder har gjort Tegnestuen fortrolig med styring og koordinering af såvel de byggetekniske som de økonomiske aspekter i kirkesagerne. Det gælder blandt andet samspillet mellem de kirkelige myndigheder: stifterne og provstierne; men også den løbende koordinering mellem Kirkeministeriets konsulenter: Nationalmuseet, de kongelige bygningsinspektører og ministeriets øvrige konsulenter indenfor de særlige fagområder.


Landet Kirke
Karrebæk Kirke
Gundslev Kirke
Hylleholt Kirke
Vesterborg Kirke

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen

Algade 59

4760 Vordingborg

Danmark